Materials araEscric

Escriure és una activitat quotidiana que el món tecnificat, hipercomunicat i sofisticat en què vivim exigeix cada dia més. L’expressió escrita ens permet demanar informació, transferir coneixement, intentar convèncer, comunicar sentiments i vivències, viure moments de plaer… Per tant, el seu domini és un requisit bàsic per desenvolupar-nos personalment i en societat.

El programa araESCRIC té com a objectiu estratègic la millora de l’èxit escolar de tots els alumnes. I ho fa potenciant l’escriptura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’educació bàsica per augmentar la competència comunicativa lingüística, tenint present que l’escriptura és una activitat que permet estructurar el pensament, comunicar-se, organitzar-se, aprendre i participar en la societat. 

El Departament d’Ensenyament posa a disposició dels centres orientacions, pautes, assessorament i formació per acompanyar la reflexió en els equips docents i perquè incorporin i sistematitzin estratègies d’escriptura com a eix vertebrador dels aprenentatges.

Hi trobareu les conferències (en format presentació i vídeo) i les ienes de diagnosi de cada una.

Materials que es presenten en les conferències (PRI i SEC):