Materials de suport per al professorat

Rebost de documents i materials de suport per al professorat en l’atenció a l’alumnat d’origen estranger (AOE), sigui nouvingut o SLS.

Materials, recursos, marc normatiu i documents de referència per a l’atenció de l’alumnat nouvingut i SLS, tant si es compta amb aula d’Acollida com si s’hi dediquen altres recursos d’atenció a la diversitat del centre.

https://www.pearltrees.com/nposada/estranger-professorat/id31913719#l656