Alumnat nouvingut i confinament

Propostes d’activitats per treballar amb l’alumnat nouvingut en context de confinament.

Pensades perquè siguin els docents els que facin la selecció de les propostes més adients per als seus alumnes en funció del nivell de coneixement de la llengua, d’autonomia en el treball, el domini de les eines diginals i també de l’edat, els interessos, etc.

https://www.pearltrees.com/nposada/confinament-alumnat-nouvingut/id31437143#l025