Avaluar per aprendre

Els canvis curriculars actuals requereixen d’una nova mirada envers l’avaluació, que esdevé fonamental per poder desenvolupar un currículum per competències i atendre la diversitat de l’alumnat. L’alumnat percep el que és important d’aprendre a partir del que el professorat valora, no tant amb paraules, sinó… Llegeix més»