CONSELLS i PAUTES per elaborar un Treball de Recerca

🔎Fullet informatiu. Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació

🔎Guia pràctica, #20 consells essencials. Universitat de Barcelona

 


🔎Vídeo-tutorials TR
  • Com fer un bon Treball de Recerca?
  • Com fer la presentació escrita del Treball de Recerca?
  • Com fer la presentació oral del Treball de Recerca?

 

🔎Com explico el Treball de Recerca?

    • 7 vídeo-tutorials de tot el procés per a  l’exposició oral