Nivell avançat

EL GOS PIGALLLadrillo, elementos y sensores - LEGO Mindstorms EV3 en RO-BOTICA

CONTEXTUALITZACIÓ
Les persones cegues o amb una deficiència visual greu compten, a vegades, amb l’ajuda d’un gos pigall que els ajudi en les feines de la llar i en els seus desplaçaments.

Un gos pigall assisteix i acompanya a les persones que no hi veuen correctament i ha de tenir la capacitat de diferenciar correctament els diferents estímuls que els van apareixent.

Tanmateix, els gossos no poden ser entrenats per a distingir la majoria de colors, no són capaços de diferenciar, per exemple, el verd i el vermell d’un semàfor així que cal altres tipus d’estímuls per ajudar a les persones. És per això que sovint veiem semàfors amb estímuls auditius.

PAUTES
Per a la realització d’aquest repte cal accedir a https://makecode.mindstorms.com/ i obrir un projecte nou a l’apartat “New project” que permetrà accedir al simulador EV3.

És un simulador una mica diferent del programa oficial de LEGO, ja que barreja les prestacions dels robots LEGO MIndstorm EV3 amb el llenguatge de programació per blocs similar a l’SCRATCH.

Abans de començar cal que li doneu un nom al vostre projecte, amb el títol i el vostre nom; per exemple: gos-pigall-anna-martí

DESCRIPCIÓ
El vostre repte consisteix a crear un programa que simuli un gos pigall robòtic capaç de diferenciar els diferents colors que se li presenten. 

Ha de ser capaç de seguir un color determinat (per exemple, el negre). Un cop detecta un canvi de color ha d’aturar-se i diferenciar-lo: Quan es trobi un altre color determinat (per exemple el vermell) ha d’aturar-se però si al davant té un altre color (per exemple el verd) pot continuar avançant, ja que té permís per seguir endavant.

Extra: També podeu programar-lo perquè davant d’altres tipus d’estímuls respongui de maneres diferents.

PISTES
  1. El sensor de colors (color sensor) és l’encarregat de diferenciar uns colors dels altres.

Penseu que no detecta els colors de tots els costats, només el que té davant del sensor.

  1. El bloc condicional while és el que us permetrà continuar amb l’activitat normal fins que succeeixi algun fet diferent.
  2. També podeu calibrar el sensor per ajustar-ne la precisió.
EN ACABAR…
Heu de descarregar el vostre projecte clicant al botó “download” i enviar l’arxiu resultant al vostre mestre.