Where’s Spot? Pedagogical suitcase

Què és Where’s Spot?

És una maleta pedagógica creada pel Grup de Treball d’Anglès d’Infantil i Primària del Vallès Oriental I

La maleta va adreçada a l’alumnat d’ Educació Infantil, Cicle Inicial i 3r de Primària

Està en préstec als centres docents del Vallès Oriental I que la demanin. Si sou d’una altra zona, podeu fer la consulta de préstec per mitjà del correu del CRP del Vallès Oriental I

La maleta pedagògica conté una proposta de diferents activitats per potenciar l’ús de la llengua anglesa a partir del conte Where’s Spot? de l’escriptor Eric Hill 

llibre+peluixos

Main Learning Aims – Students will be able to
 • Listen and read Where’s Spot? tale
 • Acquire new vocabulary and structures
 • Use the vocabulary and structures developed in the story
 • Consolidate the vocabulary and structures through songs and games
Contents

Structures

 • It’s dinner time!
 • Eat up your dinner!
 • Questions: Is he behind/ inside/ in/ under/in/ the…… ? Where’s…?
 • There’s Spot!

Vocabulary

  • Positional language: In, on, under, behind, inside.
  • Colours: blue, pink, green, yellow, brown, purple.
  • Animals: bear, snake, hippo, lion, monkey, turtle, crocodile, penguin.
  • Animal food: dog food, honey, banana.
  • Adjectives: naughty, good, big, small
  • Furniture & household objects: bed, wardrobe, clock, chair, door, doorbell, sofa, table, box, rug, piano, stool, telephone, stairs, basket. 
  • Family: mummy
  • Rooms & time… → Indirect vocabulary

Aquests enllaços us permeten accedir a alguns dels materials de la maleta:

 

Planning

 

Material

 

Presentació maleta juny 2014

 Aquesta maleta ha estat dissenyada, provada, creada i publicada pels membres del Grup de treball: l’Anglès a l’Educació Infantil i Primària dins del marc del Pla de Formació de Zona del Vallès Oriental I durant el curs 2013-2014.Els següents cursos ha estat actualitzada anualment.