Detecció de necessitats

Procés de detecció de necessitats 2019 – 2020

El procés de detecció de necessitats es realitza en el tercer trimestre.

Us demanem que ens feu arribar les vostres demandes fins el dia 15 de maig de 2019.

Informació sobre les modalitats formatives 2019-2020

Formació en centre
Formació entre centres
 • Grups de treball PFZ VOI actius (curs 2018-2019)
  • Anglès AICLE – Anglès a l’educació infantil i primària
  • EdiWikiLab, innovació i pràctica en ensenyament de les ciències
  • EduWikiLab, innovació i pràctica en ensenyament de les ciències
  • Français en action – Professeurs de FLE
  • ICSVO – Internet i ciències socials al Vallès Oriental
  • Jo Gamifico
  • Tauletes
 • Seminaris de coordinació PFZ VOI
  • Seminari en tecnologia de l’aprenentatge i coneixement
  • Seminari de professionals que fan suport a la inclusió SEEZ
  • Seminari de coordinació AIS
  • Seminari de llengües estrangeres English Day
  • Seminari de coordinació i seguiment TEA
  • Seminari de coordinació de l’educació per a la sostenibilitat “Escoles Verdes”
  • Seminari de coordinació de caps d’estudi de primària de Granollers
  • Seminari de coordinació de caps d’estudi de primària del Vallès Oriental I
  • Seminari de coordinació de directors/es de primària del Vallès Oriental I: Aprenem junts
  • Seminari de coordinació de centres de primària i secundària de Granollers
  • Seminari de coordinació de centres de primària i secundària de La Roca del Vallès
  • Seminari de coordinació de centres de primària i secundària de Les Franqueses del Vallès
  • Seminari de coordinació de centres de primària i secundària de Canovelles
  • Seminari de coordinació de proejctes singulars de secundària
  • Seminari de coordinadors pedagògics de secundària
  • Seminari de dinamització de l’organització i la gestió de l’escola bressol
  • Seminari de Neuroeducació a l’escola bressol – Recerca en l’ús de l’espai exterior
 • Grups de treball i seminaris ELIC PFZ VOI
  • Grup de treball de coordinadors/es del Pla Català de l’Esport de Canovelles
  • Grup de treball de coordinadors/es del Pla Català de l’Esport de Granollers
  • Grup de treball del Pla educatiu d’entorn
  • Seminari sobre l’acollida de l’alumnat nouvingut
  • Seminari sobre el Projecte Lingüístic de centre
  • Seminari sobre l’alumnat nouvingut en centres que no tenen aula d’acollida