Detecció de necessitats

Procés de detecció de necessitats 2017 – 2018

Calendari

 • Sol·licitud de formació entre centres: fins el dia 5 de maig de 2017
 • Sol·licitud de formació en centre: fins el dia 5 de maig de 2017
 • Publicació de les activitats del PFZ: 15 de juliol de 2017
 • Inscripció a les activitats PFZ 1r torn:  del 12 de setembre al 26 de setembre de 2017
 • Inscripció a les activitats PFZ 2n torn:  del 9 de gener al 19 de gener de 2018

Informació sobre les modalitats formatives 2017-2018

Formació en centre
Formació entre centres
 • Grups de treball PFZ VOI
  • L’anglès a l’educació infantil i primària
  • ICSVO – Internet i ciències socials al Vallès Oriental
  • EdiWikiLab, innovació i pràctica en ensenyament de les ciències
  • L’ús dels dispositius mòbils per atendre la diversitat a l’aula
  • Propostes didàctiques per treballar l’educació física de forma global i interdisciplinar
  • MusicTAC, la música a través de les TAC
  • El treball de l’anglès oral a l’educació infnatil, primària i secundària
  • TEA: recull d’activitats i materials
  • Servei comunitari
  • Treball per projectes a secundària: Instituts projectant
 • Seminaris de coordinació PFZ VOI
  • Seminari en tecnologia de l’aprenentatge i coneixement
  • Seminari de professionals que fan suport a la inclusió SEEZ
  • Seminari de coordinació AIS
  • Seminari de llengües estrangeres English Day
  • Seminari de coordinació i seguiment TEA
  • Seminari de coordinació de l’educació per a la sostenibilitat “Escoles Verdes”
  • Seminari de coordinació de caps d’estudi de primària de Granollers
  • Seminari de coordinació de caps d’estudi de primària del Vallès Oriental I
  • Seminari de coordinació de directors/es de primària del Vallès Oriental I: Aprenem junts
  • Seminari de coordinació de centres de primària i secundària de Granollers
  • Seminari de coordinació de centres de primària i secundària de La Roca del Vallès
  • Seminari de coordinació de centres de primària i secundària de Les Franqueses del Vallès
  • Seminari de coordinació de centres de primària i secundària de Canovelles
  • Seminari de coordinació de proejctes singulars de secundària
  • Seminari de coordinadors pedagògics de secundària
  • Seminari de dinamització de l’organització i la gestió de l’escola bressol
 • Grups de treball i seminaris ELIC PFZ VOI
  • Grup de treball de coordinadors/es del Pla Català de l’Esport de Canovelles
  • Grup de treball de coordinadors/es del Pla Català de l’Esport de Granollers
  • Grup de treball del Pla educatiu d’entorn
  • Seminari sobre l’acollida de l’alumnat nouvingut
  • Seminari sobre el Projecte Lingüístic de centre
  • Seminari sobre l’alumnat nouvingut en centres que no tenen aula d’acollida