pfzEl Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) és la planificació a nivell comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la comarca. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ.

Qüestionari detecció de necessitats

Per altra banda, us compartim el catàleg de formacions de l’ELIC i d’altres formacions relacionades amb els àmbits lingüístic, intercultural i de cohesió social.

Els objectius de formació permanent volen donar resposta a les necessitats d’actualització i desenvolupament professional del professorat, dels centres educatius i dels equips de professionals del Servei d’Educació de Catalunya, i són el marc de referència comú per a la planificació de les propostes formatives del Departament d’Educació.

Els objectius són:

1. Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.
2. Avaluar els aprenentatges competencials des d’una perspectiva formadora, amb la implicació i la participació dels alumnes.
3. Millorar l’educació intercultural i la competència comunicativa i lingüística dels alumnes en el marc del desenvolupament del plurilingüisme efectiu.
4. Universalitzar l’atenció personalitzada i el suport a les necessitats individuals d’aprenentatge de tots els alumnes en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
5. Fomentar l’acció tutorial i l’orientació de l’alumne per acompanyar-lo en el seu aprenentatge i ajudar-lo en la presa de decisions sobre el seu itinerari formatiu.
6. Potenciar el lideratge pedagògic en la funció directiva per al desenvolupament de models innovadors per a la millora continua.
7. Consolidar la qualitat en la gestió i l’organització dels centres i dels seus projectes educatius en el marc de la seva autonomia.
8. Promoure la millora de la convivència escolar i consolidar el desenvolupament dels plans educatius d’entorn i altres projectes comunitaris.
9. Promoure la relació dels centres amb altres centres, famílies, institucions i/o empreses per millorar l’atenció educativa i enfortir els àmbits competencials i/o professionals de l’alumnat.
10. Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar-les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.

Procés de detecció de necessitat en formació del centres

Com ja us hem comunicat per correu, hem iniciat el procés de detecció que concretarem conjuntament a finals de maig.
En aquesta primer període haureu d’omplir el qüestionari de detecció de necessitat.
Qüestionari detecció de necessitat pel centre:
 

Per altra banda, si voleu més informació del procés… Llegeix més»

Conferències 2 trimestre (Cal inscriure’s)

Com cada curs, des del Servei Educatiu de Badia i Barberà us proposem participar en activitats obertes a tothom, a partir de les  demandes  i  interessos que vosaltres ens heu fet arribar.

Aquest curs us proposem 3 conferències:

Ponent
Títol de la ponència
Enllaç a l’activitat
Enllaç inscripció
Dia
Horari

Francesc Giménez Fàbregas
Llegeix més»

Activitats del 2n trimestre al servei educatiu de Badia/Barberà:… Llegeix més»

Noves activitats de formació individual

A més de la formació que fareu als centres i dels seminaris de coordinació (càrrecs, especialistes, etapes educatives…), aquest curs el Pla de Formació de Zona ofereix aquestes interessants activitats de formació individual:
– Jo i els (nos)altres. Parlem-ne (Cicle de 3 conferències)
– L’art per capgirar l’aula (Taller)
– Coses que hem de fer per rodar una pel·lícula (Curs)
– Mindfulnesss a l’aula (Curs)… Llegeix més»

Cicle de conferències “Jo i els (nos)altres. Parlem-ne”

Reflexionarem sobre alguns dels reptes més importants de l’educació a l’actualitat mitjançant les ponències de tres experts:

  • Félix Castillo (10/10/18): “La mirada apreciativa en la relació amb els altres”.
  • Maria Pau González (17/10/18): “Treball en equip, canvi i organitzacions sostenibles”.
  • Begoña Román (23/10/18): “Repensar l’escola: reflexions des de l’ètica”.

Lloc: Servei Educatiu VOC VII (Badia del Vallès)
Hora: 17:30 h – 19:30 h
Inscripció

(L’assistència a les tres conferències tindrà certificació com a activitat de formació).

Detecció necessitats formació en centre (curs 2018-2019)

Durant el mes de maig s’ha de programar el Pla de Formació de Zona 2018-2019.

Per tal d’ajustar al màxim l’oferta i el disseny de les activitats a les necessitats dels centres, al formulari enllaçat podeu, des de la direcció, concretar les demandes de formació en centre per al proper curs.

Formulari

Us agrairem que, després de consensuar-ho amb els vostres equips docents, formuleu les propostes abans del proper 18 de maig de 2018.

Conferència Inaugural del Curs 2017-2018

Lloc: Auditori Maria Feliu (Barberà del Vallès)
Dia i Hora: Dimarts, 5 de setembre de 2017 (12:00h)

Dra. Aina Tarabini (Departament de Sociologia UAB)

L’exclusió des de dins: el rol dels centres educatius en la producció de l’èxit i el fracàs escolar.
S’analitzen els processos contemporanis d’èxit i fracàs escolar des de la perspectiva de l’exclusió educativa i la justícia escolar. En concret, es reflexiona sobre el rol que juguen els centres educatius i el professorat en la gestió i producció dels processos d’èxit i fracàs. Així mateix, s’incorpora la veu i l’experiència dels joves per entendre com operen els processos d’exclusió educativa. L’anàlisi inclou una triple mirada que contempla la segregació escolar, els mecanismes d’atenció a la diversitat i les expectatives docents com els tres grans vectors a partir dels quals entendre i analitzar l’acció dels centres educatius en vers els fenòmens estudiats, així com les oportunitats que generen per als seus i les seves estudiants.