KitsCaixa Valors: Convivència, Responsabilitat i Identitat

KITCAIXA VALORS és un recurs que facilita eines per treballar l’educació dels valors ètics i socials.

L’objectiu principal és proporcionar recursos atractius, motivadors i senzills perquè mestres i alumnes s’engresquin a desenvolupar activitats que potenciïn el creixement socioemocional i en valors. Les activitats s’ordenen a través de tres kits independents que contenen materials pensats per ajudar a dinamitzar propostes ben definides i fàcils d’aplicar en un grup classe.

Aprendre a respectar les normes i valorar la diversitat, ser tolerants i preocupar-nos pels altres, dialogar i comprometre’ns, a partir de l’autoestima i del reconeixement de les nostres qualitats, del domini de les pròpies capacitats i emocions.

El Kit de convivència, inclou exercicis d’empatia per millorar la connexió i comprensió dels altres, ajuda a desenvolupar el treball en col·laboració i introdueix estratègies de resolució de conflictes. El Kit de responsabilitat ens convida a reflexionar sobre els mecanismes de la responsabilitat, aborda la gestió de situacions d’elevada càrrega emocional.
Proposa un exemple concret: la responsabilitat envers el medi ambient a partir del consum familiar de l’aigua.
El Kit d’identitat, permet treballar la valoració de les qualitats personals i l’autoestima, el reconeixement de les emocions i els sentiments que acompanyen els nostres actes.

Destinataris: Les propostes d’aquest recurs estan pensades per al cicle mitjà i superior de primària. Tot i així, moltes es poden adaptar al cicle inicial. També poden ser adequades per a alumnes del primer cicle d’ESO, especialment si mai no han fet activitats d’aquesta mena.

S’indiquen especialment per treballar en l’espai de temps que es dedica a la tutoria i en les assignatures relacionades amb l’ètica, la convivència, la ciutadania, etc.


 

1 comentari