Comic Strip Creator

Aquesta setmana us portem l’app “Comic Strip Creator”

L’app ens permet crear tires còmiques, en el qual el docent o l’alumne té diferents opcions sobre l’expressivitat dels personatges i altres elements de la tira.

Es pot utilitzar tant a infantil com a primària, ja que amb l’aplicació es pot ampliar els elements, les imatges són grans, expressivitat dels personatges, crear animacions, escriptura col·laborativa… Tanmateix, l’app permet la possibilitat d’exportar i compartir les produccions amb els companys.

Mitjançant l’ús del Comic Strip Creator pot treballar les competències bàsiques de:

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  • Competència artística i cultural.
  • Tractament de la informació i competència digital.
  • Competència d’aprendre a aprendre.
  • Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.

 

Us animen a utilitzar l’app que la podeu descarregar en: google play o app store