Seminari de P3-Llars: Sessió amb Anna Ramis

Trobada del Seminari de P3-Llars d’Infants.

Quan? Dimarts 5 de novembre de 2019 de 9 a 11h

On? A la Sala de formació del Servei Educatiu a Montcada i Reixac.

Vols venir? Apuntat-hi a crp-montacada@xtec.cat

Actualment, la CONFIANÇA sembla un concepte impropi de la nostra època.Tanmateix entre famílies i mestres cal treballar a fons i amb constància per crear i mantenir un clima de CONFIANÇA

•Per ser coherents amb els VALORS de la majoria de Projectes Educatius de Centres

•Per fer possible una educació de qualitat per a Tothom Ja que la confiança entre pares i mestres millora els resultats educatius, escolars (i és un recurs a l’abast de totes les famílies i totes les escoles)

•Per fer-nos més agradables les relacions, la vida quotidiana.

LA CONFIANÇA és com un teixit. Per fer-lo necessitem els materials. Però també necessitem espai: el lloc on ha de créixer.

En aquesta sessió parlarem i reflexionarem sobre la confiança i la relació Família-Escola amb Anna Ramis.

Qui és l’Anna Ramis?

“Sóc mare, mestra i pedagoga… Una enamorada de les relacions humanes que tinc el goig de treballar amb educadors (mares, pares, mestres, professores… directius).

Com a mare ha educat dos fills i he gaudit de formar part amb altres pares i mares en grups de reflexió, en formacions, etc.

Com a mestra he organitzat reunions de pares, he fet entrevistes.

Com a professora universitària he format altres mestres preparant-los aper afrontar la tasca de professional docent amb tot el que té de relació amb els altres adults, pares d’alumnes.

I com a pedagoga ha assessorat centres, he fet molta formació a mestres, professors i directius; he assessorat juntes d’ampas; he impulsat i col·laborat en diversos programes de relació/formació pares/escola com: el FEAC (Família/Escola, Acció Compartida de la FECC) el Créixer en Família (de la Direcció general de Famílies), i altres.

Aprenc constantment dels qui em demanen formació, ja siguin docents com altres professionals que treballen amb famílies, com si són les mateixes famílies. El millor: que escoltant els uns i els altres (professionals i pares) tots desitgem el mateix: ENTENDRE’NS PER EDUCAR!”