L’expressió escrita a primària i secundària

Aquest curs hem estat treballant conjuntament els centres públics de primària i secundària de Ripollet en diferents aspectes de l’àmbit pedagògic per tal d’unificar línies de treball i establir acords entre les diferents etapes educatives.

Per fer aquesta feina s’han constituït tres grups formats pels centres docents de primària i els instituts de referència.

Un d’aquests grups està format per: l’INS Lluís Companys, l’ESC Tiana,l’ ESC Escursell, l’ ESC Anselm Clavé, els Serveis Educatius i la inspectora Charo Guerrero.

Aquest equip ha estat dos cursos creant un sites en el que es recull una proposta de treball de diverses tipologies textuals -narratiu, instructiu, descriptiu, explicatiu i argumentatiu- i també del resum. En cada tipología hi podeu trobar els següents apartats: programació, recursos, activitats i instruments d’avaluació per les diferents etapes educatives.

L’objectiu final d’aquesta tasca és compartir amb tot el professorat aquests recursos que es poden descarregar per poder aplicar i treballar a l’aula.