Jornada d’intercanvi d’experiències

El dijous 27 d’abril es va fer la Jornada d’intercanvi d’experiències, un tastet sobre el procés d’aprendre a Treballar per Projectes.

projecte

 

Tres centres de la zona, l’Escola El Viver, l’Escola Mas Rampinyo i l’Escola Els Els Aigüerols, van explicar com fan projectes i la manera de fer de cada centre.

Després es va fer una part pràctica en la que els assistents dividides en tres grups, de CI, CM i CS, a partir d’una notícia que se’ls va repartir, van fer propostes de diferents activitats que es podien fer amb els alumnes. Posteriorment es va fer una posada en comú i una estona de preguntes.

El que preteníem amb aquesta Jornada era presentar unes experiències amb idees i propostes, per tal d’ajudar als equips de docents que han començat a treballar per projectes i veuen necessari treballar de manera interdisciplinària i globalitzada, i, també,  per veure que afavoreix l’aprenentatge competencial dels alumnes.

Van assistir 60 persones i el grau de participació i implicació va ser molt alt. Vam comentar al final que estaria bé poder fer el curs vinent una activitat semblant sobre el mateix tema. Hi haurà una primera part on els centres ens explicaran i mostraran els seus projectes i una segona part pràctica.