RECORDA 7 i 22 D’OCTUBRE…Jornades TREBALL PER PROJECTES amb NATI BERGADÀ

Conferència El treball per projectes a càrrec de Nati Bergadà, mestra d’educació especial per la Universitat de Vic (UVic) i Llicenciada en Psicopedagogia per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Màster en innovació educativa en l’especialitat de ciències per la UVic (Innovació en Didàctiques Específiques). Fa 15 anys que treballa com a mestra al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. En aquests anys ha pogut treballar en escoles molt diverses.
Actualment fa formacions i assessoraments a escoles, equips directius i projectes educatius.

Dia: 7 i 22 d’octubre
Hora: de 17,30 a 19,30h
Entorn virtual: Meet enviarem la convocatòria a les persones inscrites
Objectius:
 • Concretar els aspectes clau del treballar per projectes.
 • Reconèixer la diferència entre fer projectes i treballar per projectes.
 • Capacitar els docents per aplicar el treball per projectes a l’aula.
 • Potenciar l’aprenentatge significatiu i competencial amb els infants.
 • Aprendre a treballar la metacognició, l’aprendre a aprendre i l’autoregulació.
 • Descobrir eines d’avaluació per aplicar en el treball per projectes.
Continguts:
 • La interdisciplinarietat. La gestió de l’aula.
 • La conversa a l’aula. La cohesió de grup. El treball en grup/ Treball cooperatiu.
 • La pregunta repte. Les preguntes d’investigació.
 • La investigació autèntica. L’experimentació. L’observació.
 • La metacognició. Les Idees dels infants. El mapa conceptual.
 • Les eines d’avaluació: Observació a l’aula. Carpeta d’aprenentatge. Portafoli. Diari d’aprenentatge. Base d’orientació i rúbrica. Autoavaluació. Coavaluació.
 • La participació de les famílies. La compartició del projecte.
Us animem a fer una ullada a la seva pàgina web