Proboots i organització de l’equipament TAC

En la 4a sessió del seminari TAC hem seguit parlant de programació i robòtica, aquest cop Heidi Gabarron, directora de l’Escola Reixac ens va explicar dues pràctiques de la seva escola:

  • l’aprenentatge de la geometria amb proboots per als alumnes de cicle superior.
  • i el sistema de formació i transferència que han organitzat per als mestres.

Objectiu: un claustre valent en l’aplicació de la robòtica multidisciplinar

L’estiu passat l’escola es va equipar amb sis unitats de bluebots, sis de probots i sis de Lego Weddo, que conjuntament amb catorze tauletes són l’equipament TAC mòbil que tots els mestres tenen a la seva disposició.

Per normalitzat l’ús de tot aquest equipament i integrar-lo com un recurs útil en l’aprenentatge, l’escola va decidir organitzar uns tallers de formació interna per als mestres. Es tractava que s’anés perdent la por a les “màquines” i llançar-se a incorporar-les en diferents activitats, posant tota l’energia en el valor didàctic.

Simultàniament amb els nens i nenes es van començar a fer activitats de robòtica, en codocència: les mestres que s’iniciaven en la robòtica tenien suport en les primeres sessions com a docents.

El material a lloc, ben organitzat i de responsabilitat compartida

A l’Escola Reixac van creure que era molt important trobar un sistema d’emmagatzematge i trasllat de l’equipament ben pràctic, per això van buscar una calaixera amb rodes per al Lego Weedoo i una altra per a les tauletes, així han fet fàcil el trasllat d’aula en aula i la protecció de l’equipament. Els Probots estan desats en una caixa amb nanses de fàcil transport, tot el material està inventariat i amb un identificatiu únic. A la porta del magatzem d’equipament hi ha uns fulls de reserva on els mestres poden apuntar el dia i l’hora que volen fer servir un equipament, així com comprovar què i quan està lliure.

I els Probots entren a l’aula

La Heidi ens va explicar també la seva experiència amb els Probots, diu que la recomana molt, ja que són un recurs ric que crea sinergies realment interessants, de vegades imprevistes però sorprenents.

Els Probots són uns cotxets, són els germans grans de les beebots, es poden programar per fer desplaçaments i gir, marcat els graus exactes de l’angle de gir, a més, al centre de cada cotxe hi ha un forat per posar-hi un retolador que dibuixa el trajecte del vehicle.

L’objectiu de la pràctica amb els Probots és doble:

  1. Aplicar els bàsics del llenguatge de programació.
  2. Descobrir l’entrellat dels angles en la construcció dels polígons.

En petits grups els alumnes tenen la missió de dibuixar diferents figures geomètriques, per fer-ho han de programar el moviment del Probot. Comencen amb figures senzilles com el quadrat i la confiança de la feina entesa els porta a provar de dibuixar, per exemple un triangle… I és aquí on comencen a sorgir els imprevistos! Per tempteig i per assaig error, cal trobar l’angle correcte per programar la instrucció al Probot, de vegades cal un transportador d’angles, de vegades cal jugar a ser un Probot, per identificar correctament quin és l’angle de gir.

Ja en la fase dos s’aprofiten els polígons regulars per centrar-se en el llenguatge de programació: la repeticions d’instruccions incorpora un dels requeriments fonamentals de la programació: donar instruccions amb el mínim codi necessari.

La Heidi explica com els alumnes aprenen molt i amb entusiasme, com la resolució d’un repte els porta a autoproposar-se’n un altre de més complex, com s’adonen que sovint una instrucció de codi errònia és massa valuosa per esborrar-la, que cal conservar-la perquè ens permetrà, en un altre moment, programar un traçat complex i útil.

El treball es ramifica de mil maneres i els reptes es compliquen, la última activitat que l’alumnat del Reixac ha fet amb els Probots consisteix en  dissenyar un circuit en el qual hi ha d’haver una rotonda i un aparcament, es tracta que cada grup dissenyi i programi primer el seu circuit i després que faci el circuït dels altres grups.

Mestres sempre acompanyats

Com ja hem comentat els mestres han fet un taller de formació pràctic, saben utilitzar els probots, però a més, per a les primeres activitats tenen una guia i un solucionari, així que, què pot fallar? 😉 Sempre falla alguna cosa, però amb aquesta bona preparació, no falla res important i si falla, és fàcil trobar una soluciona efectiva i tranquil·la.

Guies, manuals, solucionaris i tot!

La Heidi ens dona accés a tota la documentació, aquí teniu: