Per què a mi? Al·lèrgies

Treball realitzat conjuntament per Irene Li Mullerach Bainac i Marina Rodríguez Milan, INS La Ferreria. Tutora del projecte: Milagros González

Qui són les autores?

Marina Rodríguez Milan, nascuda a Barcelona el 15 de febrer de 2000.

Sóc una alumna de segon de batxillerat que està cursant la modalitat científica. Les meves aficions són veure series i escotar música, tot i que no les puc fer en la freqüència que m’agradaria. Sempre m’ha agradat ajudar els altres i la biologia, en específic el cos humà, així que en un futur molt proper m’agradaria estudiar infermeria o qualsevol ciència de la salut.


Irene Li Mullerach Bainac, nascuda a la Xina el 26 de novembre de 2000

Sóc una alumna que està fent 2n de batxillerat. Des de petita m’agrada molt l’anatomia humana i cuidar a les persones. En un futur voldria poder estudiar nutrició.


Les idees clau del treball Per què a mi? Al·lèrgies

La hipòtesi que es va plantejar per dissenyar la part experimental va ser:

Potser els grans de pol·len amb extensions es distribueixen millor que els que no tenen i produeixen més al·lèrgies.
A partir de les moltes fotografies que hi ha de grans de pol·len, es va pensar que els grans que tenien extensions podien desplaçar-se millor per l’aire i arribar més lluny i per tant arribar més a les persones.

En aquesta part es va realitzar un treball de camp, el qual consistia a recollir, identificar i comparar les plantes de les diferents zones de Montcada on vivim: barri de Santa Maria i barri de Can Sant Joan. De cada zona es van recollir plantes de la muntanya propera —Turó de Montcada, vessant N.E. i vessant S.W. respectivament— i de la riera o rius propers —Riera de Sant Cugat i Riu Ripoll a Santa Maria i Riu Besós respectivament a Can Sant Joan—. Es van catalogar 95 plantes diferents trobades en les dues zones estudiades.

En la segona part es van realitzar unes enquestes als alumnes i professors del nostre institut (INS La Ferreria). L’interès d’aquestes enquestes va ser degut al fet que volíem saber sobre:

  • Quin percentatge d’al·lèrgics hi ha. Resultat: 29%
  • Quin és el percentatge d’al·lèrgics segons el sexe. Resultat: el mateix.
  • Quin tipus d’al·lèrgies, al·lèrgens i símptomes són els més comuns.
  • Resultat: respiratòria, àcars i pols, que dóna esternuts, dificultat respiratòria, picors…
  • Cada quant de temps van a l’al·lergòleg. Resultats: 1 vegada a la vida.
  • Quin tractament tenen. Resultats: o no es mediquen o prenen “Ventolín” i antihistamínics.