La psicoanàlisi i la interpretació del somnis per Sigmund Freud

Treball realitzat conjuntament per Raquel Jiménez Castillo i Júlia de la Torre Fornieles, INS Montserrat Miró. Tutor del projecte: Carles Sarrate

Qui són les autores

Júlia de la Torre Fornieles, nascuda a Barcelona el 2 de novembre de 2000

El meu nom és Júlia de la Torre Fornieles i estic a punt d’acabar segon de batxillerat. Em considero una noia constant, responsable, extravertida i molt empàtica. És per aquesta raó vull estudiar el grau de psicologia, ja que m’agradaria ser l’ajut de totes aquelles persones que han de superar qualsevol classe de problema i, a més a més, m’interessa molt saber com funciona la psique humana.


Raquel Jiménez Castillo, nascuda a Barcelona el 26 de maig de 2000

Em dic Raquel Jiménez Castillo. Sóc una alumna de segon de batxillerat i, malgrat no saber exactament què continuaré estudiant, un grau universitari o qualsevol altra cosa, sé que vull ajudar i donar una petita part de mi a col•lectius perjudicats i en risc d’exclusió social com les dones maltractades, els presos, els refugiats i a tot aquell que vulgui una petita ajuda.


De què tracta el treball La psicoanàlisi i la interpretació del somnis per Sigmund Freud

El nostre treball de recerca tracta sobre la psicoanàlisi i la interpretació dels somnis per Sigmund Freud.
Cal destacar que aquest treball ha estat dividit en tres parts principals: en primer lloc la presentació del “pare” de la psiconàlisi Sigmund Freud i d’aquest àmbit terapèutic, què és, com funciona i les seves dificultats.

A continuació, comença la segona part fragmentada en dos nous subapartats: d’entrada, una informació preliminar del somni, on es tracta el somni diürn i també la història i els trets fonamentals del somni. Altrament, el treball inclou l’evolució de la invenstigació de Freud en l’àmbit dels somnis, que comprèn: les premisses i la tècnica de la interpretació, què són els continguts manifest i latent, els somnis de nens, la censura onírica, el treball del somni i el simbolisme, els trets arcaics, l’infantilisme i el compliment de desitjos presents als fenòmens onírics.

Per últim, també trobem una serie d’ànalisis de somnis fetes per Freud i les incerteses i crítiques que ha rebut.
Finalment, la nostra recerca conclou amb l’entrevista a Silvina Fernández, una psicoanalista de Barcelona, que ha proporcionat informació sobre l’estat actual del tractament psicoanalític i sobre la importància que ha tingut i té encara Freud.