La Casa de les Aigües de Montcada

La Casa de les Aigües de Montcada i Reixac és una antiga estació d’extracció i bombeig d’aigües de l’aqüífer del Besòs per a l’abastiment d’aigua potable per a la ciutat de Barcelona. Els pous de Montcada, com era coneguda pels barcelonins, va estar en funcionament des del 1878 al 1987.

Es tracta d’un conjunt arquitectònic amb trets modernistes i un referent del patrimoni industrial català de gran bellesa. A més, hi compta amb la singularitat d’una maquinària de vapor que, pel seu disseny i característiques, és única al món.

Us convidem a assistir a les portes obertes que fan cada diumenge i dimecres de 10 a 14h i us proposem fer una ullada al seu programa amb les activitats que ofereixen!