Hands tell & eyes hear

Títol complert: Hands tell & eyes hear (les mans expliquen i els ulls escolten)
Treball realitzat per Kaoutar Harmel, INS Estela Ibèrica. Tutora del projecte: Mònica Satué

Qui és la Kaoutar?

Kaoutar Harmel, nascuda a Khemisset, el Marroc el 24 de febrer de 2000

Em dic Kaoutar Harmel i tinc 18 anys. M’apassiona aprendre coses noves de manera independent sobretot llengües i cultures que em facin entendre el sentit unitari de la humanitat. Em baso moltíssim en la meva religió —l’Islam— per donar sentit a la meva vida i en aquesta direcció m’agradaria arribar a emprendre algun projecte per fomentar la humanitat entre tots i el respecte.


De què tracta el treball de recerca: Hands tell & eyes hear (les mans expliquen i els ulls escolten)

El meu treball de recerca consta d’una comparació entre dues llengües de signes, la llengua de signes americana (LSA) i la catalana (LSC). Aquest treball està fet en anglès degut al meu interès i afició a aquesta llengua i també pel fet que aquesta idea va sorgir a partir d’una sèrie americana.

La meva hipòtesi és que LSA és més coneguda que la catalana i per aquesta raó, les persones sordes d’Amèrica estan millor integrats en la seva societat que els sords catalans.

Per arribar a una conclusió que aprovi o no la meva hipòtesi he hagut de tirar un pas enrere i fer un recorregut per tota la història de la llengua de signes i després analitzar per separat i posant en comú característiques tant de la llengua de signes catalana com americana. A més a més, he tingut el plaer de treballar amb persones relacionades amb aquest àmbit en els dos països que m’han donat una visió més realista de la situació de les persones sordes en les dues societats.