Convocatòria extraordinària de programes d’innovació pedagògica

Avui comença un nou termini pels centres educatius que puguin participin en Programes d’innovació pedagògica

La innovació pedagògica ajuda als centres educatius a millorar la qualitat del sistema educatiu a través de la millora de l’atenció educativa de l’alumnat i oferint estratègies tant metodològiques, com organitzatives i de relació amb l’entorn que permetin millorar els aprenentatges de l’alumnat us animem a participar en algun dels Programes d’innovació pedagògica promoguts des del mateix Departament, són els següents:

  • Els programes que obren convocatòria per a ensenyaments d’educació infantil, primària, secundària i/o batxillerat. Termini de presentació de sol·licituds fins al 31 de juliol de 2020.

 

 

  •  Els programes que obren convocatòria per a ensenyaments de Règim Especial. Termini de presentació de sol·licituds fins al 31 de juliol de 2020.

Podeu sol·licitar la participació en alguns dels programes ofertats a través de l’apartat d’innovació pedagògica del  portal de centre: https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Innovacio-pedagogica/Pagines/default.aspx

Per a més informació respecte a la convocatòria us podeu dirigir al Portal XTEC: http://xtec.gencat.cat/ca/innovacio/convocatoria-programes-innovacio/