La biblioteca mòbil, un projecte interdisciplinar de l’Ins Estela Ibèrica

A L’Ins l’Estela Ibèrica de Santa Perpètua de Mogoda va creure que calia donar continuïtat al programa d’Impuls per la Lectura,  així que aprofitant també que havien de dinamitzar una acció de servei comunitari, van decidir oferir als alumnes de 3r. d’ESO l’activitat de Biblioteca Mòbil.

La Biblioteca Mòbil ofereix un acurat servei de préstec a tots els alumnes de l’institut, és aquest un servei que gestionen els alumnes de 3r. i que inclou una sèrie de tasques.

Per una banda, per gestionar correctament la biblioteca mòbil els alumnes s’han format en tècniques de catalogació, en com fer recomanacions de llibres i en com fer difusió d’una servei bibliotecari. Les tècniques de la biblioteca pública de Santa Perpètua han estat les encarregades d’impartir aquesta formació.

Al principi el fons de la biblioteca mòbil es va proveir amb llibres que va comprar l’institut, després de fer una enquesta entre els alumnes perquè fessin recomanacions, però gràcies a la col·laboració amb la Biblioteca Municipal de Santa Perpètua s’ha ampliat el fons disponible de la biblioteca mòbil, els nois i noies que gestionen la biblioteca mòbil, van a la biblioteca municipal regularment per proveir el carret de bones lectures.

La biblioteca mòbil és ara una forma efectiva de difondre el gust per llegir, a més atén un servei amb el qual els alumnes que participen com a gestors de la biblioteca tenen l’oportunitat d’adquirir una sèrie de competències relacionals, comunicatives, organitzatives i de gestió que responen a una necessitat real.

Tot aquest projecte s’engloba en una optativa per a 3r. d’ESO i dins del Servei Comunitari. A l’institut estan convençuts que aquesta fórmula ha estat un encert, ja que el gust per llegir, recomanar i estimar els llibres demana que l’interès sorgeixi de l’alumne, cal fugir de les lectures obligatòries si l’objectiu és fer néixer una intensa història d’amor entre els nois i noies i la literatura.