Being You

Treball realitzat per Oscar Moreno i Alejandro Mirada de l’INS Lluís Companys, tutora del projecte: Sonia Gómez

Qui són els autors

Oscar Moreno, nascut a Ripollet el 21 de juny de 2000

Sóc un noi jove de 17 anys, m’agrada molt la tecnologia, la fotografia i com una gran majoria de la gent d’aquestes edats utilitzo bastant les xarxes socials.

 

 


Alejandro Mirada, nascut a Terrassa el 26 d’abril de 2000

Sóc una persona extrovertida que li agrada molt el cinema i la informàtica.
En un futur vull cursar el grau d’Enginyeria Informàtica a la UAB perquè és la meva passió des de fa molt temps i m’he dedicat a ella aquests últims anys de manera autodidàctica. També sóc una persona que m’interessa molt la història amb l’objectiu de poder conèixer millor la societat actual.

 


Què és Being You?

El nostre treball era un treball de camp sobre les xarxes socials, en el qual no hi havia una hipòtesis concreta, tot i així, ens van sorgir diversos dubtes, que vam procurar resoldre al màxim.

El primer era saber quines van ser les primeres xarxes socials i vam descobrir que SixDegrees va ser la primera xarxa social. El segon punt era saber quins tipus de xarxes socials hi ha i com es classifiquen: vam triar la clasificació en horitzontals i verticals i dins d’aquestes segones, segons per la seva temàtica i activitat. Un altre dubte era quines són les més importants, on destaquen: Facebook, YouTube, Instagram i LinkedIn.

També volíem saber l’impacte de les xarxes socials a la nostra societat, ja que un 31% de la població mundial les utilitza de forma regular. A més que ha suposat un canvi tant en la forma de comunicació com de rebre informació, ja que molta gent prefereix llegir i assabentar-se de les noticies a través de les xarxes socials que d’un altre mitjà de comunicació més convencional. A més a més, vam realitzar enquestes per intentar conèixer les xarxes socials més utilitzades i el temps utilitzat segons l’edat de l’usuari. Ens vam adonar, que els joves eren els que més utilitzaven les xarxes socials. També ens vam adonar d’una tendència cap el desús de certes xarxes socials com és el cas de Snapchat que va sofrir un boom, però desprès de la implementació d’un sistema molt similar a Instagram, la gent va començar a deixar d’utilitzar-la, ja que es prefereix menys xarxes socials amb una major quantitat de funcionalitats. Aquesta primera part era de caire més teòric, per tant s’intentà introduir el tema i conèixer més sobre les xarxes socials.

Vam intentar implementar en la nostra xarxa social el màxim de funcionalitats que demanaven els usuaris, com és la missatgeria i la possibilitat de compartir vídeo i fotografia, funcionalitats molt utilitzades en d’altres xarxes socials, a més d’intentar modificar algunes funcionalitats per donar-li el nostre propi estil.