Proves d’avaluació de 6è de primària, curs 2017-2018

Els dies 8, 9 i 10 de maig es realitzaran les proves d’avaluació per competències de 6è de primària.

"Exams Start... Now" de Ryan McGilchrist a Flickr
“Exams Start… Now” de Ryan McGilchrist a Flickr

Aquest any hi ha dues novetats:

  • S’inclou l’avaluació de coneixement del medi natural.
  • Es substitueix el dictat de llengua catalana, llengua castellana i aranès per un exercici de comprensió oral.

Més informació sobre la prova de medi natural

En la prova de medi natural s’avaluaran especialment tres competències clau:

  • Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics.
  • Reconèixer els aspectes principals de la investigació científic.
  • Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves.

Podeu consulta la informació complerta sobre la prova de medi natural en el document “Marc
conceptual de la prova d’avaluació de sisè d’educació primària. Àrea de Coneixement del medi Natural.”

Canvis en les proves de llengües

Desapareix el dictat a les proves de llengua catalana, llengua castellana i aranès. En comptes del dictat l’alumne haurà d’escoltar un àudio i mostrar que l’ha entès contestant unes preguntes d’opció múltiple.

Podeu consultar un exemple de l’àudio i de les preguntes de la prova de llengua catalana i llengua castellana en aquest enllaç.

1 comentari