Calendari Pla de Formació de Zona

El Pla de Formació de Zona (PFZ) atén les necessitats de formació dels centres educatius vinculats al Servei Educatiu. El PFZ està directament relacionat amb el Pla de centre de cada escola i segueix un procediment cíclic que s’inicia amb la detecció de necessitats de formació i finalitza amb la realització de les accions de formació.

Calendari

Procés Inici Fi
Detecció de necessitats 04-04-19 31-05-19
Termini perquè els centres facin les demandes de formació 22-05-19
Comissió PFZ del Vallès Occidental VI: Valoració i aprovació de les demandes rebudes.
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament 30-06-19
Publicació de les activitats aprovades 15-07-19
Inscripció del professorat a les activitats 12-09-19 27-09-19

Inscripcions

Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 12 al 27 de setembre 9 d’octubre a partir del 15 d’octubre
Segon torn del 9 al 19 de gener 30 de gener a partir del 5 de febrer
Torn d’estiu del 15 al 31 de maig 20 de juny a partir de l’1 de juliol