Proves de 4t d’ESO 2020/21

Els dies 17 i 18 de febrer de 2021 es realitzaran les proves d’avaluació per competències de 4t d’ESO, compartirem aquí tota la informació que el professorat que feu d’aplicadors, de correctors i les direccions dels centres podeu necessitar.

Informació per a professors i centres:

Formacions:

  • Formació pels aplicadors/aplicadores: Inscripció
  • Formació pels correctors/correctores PENDENT

Documents bàsica:

Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu

Informació per a estudiants i famílies.

Què és?

És una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística (en llengua catalana, castellana i estrangera i en aranès a l’Aran), en competència matemàtica i en competència cientificotecnològica. En competència comunicativa lingüística en llengua estrangera s’avaluen l’anglès, el francès i l’alemany.

És una avaluació externa de caràcter informatiu, formatiu i orientador, que vol ser una eina al servei dels centres, del professorat i de l’alumnat per impulsar la millora global del sistema educatiu català. És una activitat educativa i, com a tal, té caràcter obligatori, atès que està configurada com un dret i un deure dels alumnes.

Aquest és el novè curs que s’aplica, ja que es va fer per primera vegada el curs 2011-2012.

La fa tot l’alumnat de quart d’ESO de Catalunya. Poden haver-hi exempcions totals o parcials, degudament justificades (alumnat nouvingut amb un coneixement insuficient de les llengües de la prova, alumnat amb necessitats educatives especials…).

Com?

La prova s’aplicarà el dimecres, dia 17 de febrer, i el dijous, dia 18 de febrer de 2021.

L’horari de les proves serà el següent:

Dimecres, 17 de febrer

  • 9 – 10 h              Matemàtiques
  • 10 – 11h             Llengua castellana
  • 11 – 11.30 h       Descans
  • 11.30- 12.45 h   Llengua estrangera

Dijous, 18 de febrer

  • 9 – 10 h        Llengua catalana
  • 10 – 11.15 h  Cientificotecnològica
  • 11.15 – 11.45 h  Descans
  • 11.45 – 12.45 h  Aranès (a l’Aran)