Proves de 4t d’ESO 2019/20

Els dies 12 i 13 de febrer es realitzaran les proves d’avaluació per competències de 4t d’ESO, compartirem aquí tota la informació que el professorat que feu d’aplicadors, de correctors i les direccions dels centres podeu necessitar.

Informació per a professors i centres:

Formacions:

  • Formació pels aplicadors/aplicadores: 5 de febrer de 12h a 14h
  • Formació pels correctors/correctores 19 de febrer de 12h a 14h

Documents bàsica:

Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu

Informació per a estudiants i famílies.

Què és?

És una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística (en llengua catalana, castellana i estrangera i en aranès a l’Aran), en competència matemàtica i en competència cientificotecnològica. En competència comunicativa lingüística en llengua estrangera s’avaluen l’anglès, el francès i l’alemany.

És una avaluació externa de caràcter informatiu, formatiu i orientador, que vol ser una eina al servei dels centres, del professorat i de l’alumnat per impulsar la millora global del sistema educatiu català. És una activitat educativa i, com a tal, té caràcter obligatori, atès que està configurada com un dret i un deure dels alumnes.

Aquest és el novè curs que s’aplica, ja que es va fer per primera vegada el curs 2011-2012.

La fa tot l’alumnat de quart d’ESO de Catalunya. Poden haver-hi exempcions totals o parcials, degudament justificades (alumnat nouvingut amb un coneixement insuficient de les llengües de la prova, alumnat amb necessitats educatives especials…).

Com?

La prova s’aplicarà el dimecres, dia 12 de febrer, i el dijous, dia 13 de febrer de 2020.

L’horari de les proves serà el següent:

Dimecres, 12 de febrer

  • 9 – 10.15 h         Llengua estrangera
  • 10.15 – 11.15 h   Matemàtiques
  • 11.15 – 11.45 h   Descans
  • 11.45 – 12.45 h   Llengua catalana

Dijous, 13 de febrer

  • 9 – 10.15 h        Àmbit cientificotecnològic
  • 10.15 – 11.15 h  Llengua castellana
  • 11.15 – 11.45 h  Descans
  • 11.45 – 12.45 h  Aranès (a l’Aran)