Proves CCBB 6è 2018-2019

Els pròxims dies 7,8 i 9 de maig els alumnes de 6è dels diferents centres de Catalunya faran les proves de competències bàsiques. Per tal de facilitar aquesta tasca uns documents:

  1. Presentació Comissió VOC2. Dia 30 d’abril 2019
  2. Guia d’aplicació
  3. Calendari
  4. Llistat de centres
  5. Informacions d’interès

Referents als dubtes que han sorgit a la sessió d’avui 30 d’abril:

Entenem que, a la mesura del possible i amb les eines i materials que té cada centre s’ha de fer d’aquesta manera. Són pautes i cada aplicador ha de vetllar en cada centre, amb els recursos que disposa, per seguir les pautes generals o adapta-les en funció de l’espai i els materials que disposen.

Una de les novetats en la realització de la prova de 6è d’aquest curs ha estat el reconeixement com a mèrit de la participació dels aplicadors  i correctors,  de forma diferenciada segons el grau d’implicació. La forma que s’ha trobat per a canalitzar aquesta proposta ha estat atorgar un reconeixement en hores de formació per a les persones aplicadores i correctores.

Els aplicadors obtindran un certificat de formació de 10 hores

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/inscripcionsnp?codi=4078830500&curs=2018-2019

i els correctors de 20 hores

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/inscripcionsnp?codi=4079670500&curs=2018-2019

recordeu que per obtenir el certificat, abans, heu de fer la inscripció, com qualsevol altra activitat de formació, a partir del dia 1 fins al 6 de maig.