Acords de coresponsabilitat curs 2016-2017

El Departament d’Ensenyament impulsa i prioritza els acords de coresponsabilitat amb els centres educatius, amb la finalitat de:
 
  •  potenciar l’autonomia dels centres
  •  donar suport als objectius del projecte de direcció
  •  fomentar el lideratge fort i distribuït de la direcció i de l’equip directiu

Reunions de xarxes curs 2016-2017

Competències Bàsiques Primària. (grup A) Competències Bàsiques Primària. (grup B)
El 16 de febrer i el 27 d’abril de 15,00h a 17,00h. El 2 de març de 9,00h a 11,00h i el 20 d’abril de 15,00h a 17,00h.
Serveis Territorials al Vallès Occidental
Carrer del Marquès de Comillas, 67-69 
Sabadell
Serveis Territorials al Vallès Occidental

Carrer del Marquès de Comillas, 67-69 
Sabadell
Competències Bàsiques de Secundària
El 23 de febrer i el 27 d’abril 
Servei Educatiu de Rubí
Carrer Numància,11
Rubí

 

Xarxa Gestió d’aula
El dia 16 de febrer i 20 d’abril de 9,15h. a 11,15h. 
Servei Educatiu de Badia
Av. Costa Blava s/n (el Molí)
Badia del Vallès

 

Xarxa Família i escola
El dia 16 de febrer i el 20 d’abril de 11,30h. a 13,30h.
Servei Educatiu de Badia
Av. Costa Blava s/n (el Molí)
Badia del Vallès