Secrets elementals: un escape room de la taula periòdica per promoure la sostenibilitat

Secrets elementals: escape room de la taula periòdica és una proposta didàctica ludificada elaborada per un equip interdisciplinari del CESIRE. Consisteix en un conjunt de petits reptes encadenats que cal superar per arribar al repte final amb el propòsit de promoure la implicació i la motivació de l’alumnat, connectant emocions i aprenentatges a l’entorn dels elements químics: el seu origen, la construcció del coneixement científic, les seves relacions amb la tecnologia i la societat i i els valors de desenvolupament sostenible.

La maleta està formada per un conjunt de capses i de cartells a través dels quals es resolen els reptes, que no es poden deixar sense resoldre per passar al següent.