Formació de direccions

Espai creat per publicar les informacions de les Jornades de formació dels equips directius.

Trobareu tots els materials de les sessions de formació que realitzen des de Serveis Territorials:

simbaloo

https://www.symbaloo.com/mix/formaciodireccionsvoc2

 

 

Curs 2020-2021

Presentació Reunió Inspecció-direccions (22/10/20)

 

 

 

Materials presentats altres cursos

Enllaç a la rúbrica MODEL D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE-AVALUACIÓ COMPETENCIAL. Elements per a l’autoavaluació d’un centre educatiu, elaborat per Roser Canals i Laia Bou, inspectores al Vallès Occidental

Avaluació per competències. Una nova mirada vers l’educació. Una oportunitat de replantejaments

L’avaluació en el marc d’un currículum competencial

Preguntes dinàmiques de grup

Documents de la protecció de dades

Made with Padlet

 

Presentació Una breu pinzellada a la convivència i la mediació

Documents de suport procedimental Règim disciplinari

Procediment expedient disciplinari. Normativa de referència

Faltes i sancions dels alumnes. Normativa de referència

Avaluació de l’alumnat. Reclamacions de notes. Normativa de referència