ESPAC ESO

L’ESPAC és una Eina de Suport a la Programació i l’Avaluació Curricular que té com objectiu facilitar la reflexió per planificar una proposta coherent i compartida de programació d’un PI (Pla de suport individualitzat)

Actualització 23/03/2021 amb:
Presentació document elaboració PI

Actualització 4/12/2020 amb:
– Proposta orientativa dels continguts a treballar per nivell.
– Enllaç a les rúbriques del document Orientacions per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat a l’ESO (Pla d’educació digital de Catalunya 2020-2023)

Cal que feu una còpia, descarregar-la a la vostra unitat, per modificar-la i fer-ne ús.

 

És una eina col·laborativa, dissenyada i pensada per ser elaborada en equip. És una eina viva, que accepta tantes revisions com siguin necessàries.

També us oferim el document que hem elaborat per fer-ne una presentació, així com un vídeo breu que mostra les parts més rellevants de l’eina ESPAC.

 

 

Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta, suggeriment o dubte: crp-rubi@xtec.cat