Espai del seminari de coordinació entre els centres de primària i secundària.

Coordinació P/S a Rubí

El curs 16-17 a Rubí  hem proposat treballar el tema de l’expressió escrita  per tal d’establir una línia de treball conjunt. Partim de la lectura de la descripció de la competència de l’expressio escrita que es fa en el document de competències bàsiques de primària i de secundària.

A partir d’aquí proposem intercanviar activitats reeixides que es portin a terme en els centres de primària i secundària per veure’n els punts en comú i extreure’n posibles acords.

Centres participants el curs 2016-2017: Institut la Serreta, Escola Ca n’Alzamora, Escola Torre de la llebre, Escola Mossèn Cinto, Institut l’Estatut, Escola Rivo Rubeo, Escola Joan Maragall, Escola Montessori,