Formacions obertes (format telemàtic) (2n torn)

4030351403 Docència compartida. Un instrument d’atenció a l’alumnat i de formació del professorat.
Ester Miquel
Del 12/1/2021 al 6/4/2021
(15 hores – 4 sessions) de 17:00h a 19:00
4030401403 Acompanyament a l’alumnat i acció tutorial a ESO
Mireia Seró
1, 8 i 22 de febrer de 2021
(5 hores – 3 sessions) de 17:00h a 18:30h

4030421403 Acompanyament a l’alumnat i acció tutorial a Infantil i Primària

Rosa Miralles
4, 11 i 18 de febrer de 2021
(5 hores – 3 sessions) de 17:30h a 19:00h

4030341403 Treball per projectes
Nati Bergadà
18/1/2021 i 25/1/2021
(5 hores – 2 sessions) de 17:30h a 19:30h
maria casanovas (@casanovas_maria) | Twitter 4030391403 Gestió d’aules internivells des d’una mirada competencial
Maria Casanovas
Del 13, 20, 27 de gener i 3 de febrer de 2021
(10 hores – 4 sessions) de 17:30h a 19:00h

“Com avancem per no tornar enrere en l’avaluació?”

Conferència (35′) de la professora Neus Sanmartí en el marc de la 1a sessió de la Xarxa de Competències Bàsiques (21/10/2020).

Repassa el que, al seu criteri, són els elements claus del progrés que s’ha fet en l’avaluació entesa com a aprenentatge.

 1. Importància de compartir amb els aprenents per què proposem les activitats (objectius).
 2. Necessitat de conèixer els punts de partida.
 3. Importància de construir conjuntament criteris per decidir si es va progressant i com fer-ho (criteris d’avaluació).
  • De realització (quines són els accions necessàries -base d’orientació-) i de qualitat (com sabem el nivell de qualitat amb que les apliquem).
  • Del feedback (què està malament) al feedforward (per anar endavant).
  • Generalitzar l’acció (habitualment la part més oblidada del disseny didàctic) diversificant les maneres de estructurar i sintetitzar la informació i les reflexions.
 4. Necessitat de rebre i donar feedforward a partir de l’autoavaluació i la coavaluació per reconèixer què es fa prou bé i anar superant dificultats (metareflexió) tenint en compte la importància del llenguatge i el modelatge i els bons exemples per part dels docents.
 5. Necessitat de que els aprenents disposin d’eines per recollir proves que evidenciïn que van aprenent.
  • Proposta d’ús de la carpeta o diari d’aprenentatge (personal, des de l’inici, dedicant-t’hi temps, preveient les dificultats en la seva realització…), estimulant la diversitat de models i els modes comunicatius visuals (visual thinking, esquemes, lapbook, mapes conceptuals…).

La transformació i el lideratge en relació amb l’educació

La Direcció general d’Innovació, Recerca i Cultura Digital  organitza  la conferència La transformació i el lideratge en relació amb l’educació, a càrrec del senyor Xavier Marcet. 

Aquesta conferència s’emmarca dins del cicle L’educació en temps d’incertesa, que ofereix Claustre Obert a la recerca educativa, a l’entorn i a la mirada internacional. La podreu seguir, a través del nodes de Claustre obert

Segona sessió de seminari. 2018-2019

Sessió conjunta cap d’estudis de primària i secundària per parlar dels canvis que promouen els nous referents normatius:

 • Normativa actual:
  • DECRET 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària
  • ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària
  • DECRET 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.
  • Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.
  • decret 150/2017 de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu

 

Seminari cap d’estudis. Curs 2018-2019

Iniciem el seminari de coordinació de cap d’estudis. Les convocatòries es realitzen de manera simultània amb primària i secundària per tal de poder treballar de manera conjunta, amb la participació d’inspecció, aquells temes que es consideri oportú.

Calendari:

 • 24 d’octubre
 • 21 de novembre
 • 16 de gener
 • 6 de març
 • 15 de maig

A la primera sessió de primària es treballa al voltant dels plans individualitzats a partir de la informació que trobem a la web:

Pàgina actualitzada amb informació sobre els Plans individualitzats

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/

Comentem diferents apartats. Fem especial incidència a l’apartat MESURES i SUPORTS on comentem les infografies resum:

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/mesures-i-suports/