Pràctica 1 – Seqüència

Presentació de l’activitat

El docent planteja debat buscant l’estratègia de “dividir tasques difícils en tasques més senzilles i petites”… s’apunta a la pissarra les ocurrències dels alumnes per identificar “Estat” i “Seqüència”

Exemple de seqüència per canviar d’estat: Quins passos seguim al despertar-nos?

Estat inicial “adormit

        1. Obrir els ulls
        2. Estirar els braços
        3. Treure les cames del llit
        4. Aixecar el cos
        5. Posar-nos les sabatilles
        6.  …..

Estat final “aixecat

Llenguatge implicit

      • Estat: Situació en la que està una cosa a persona (adormit, aixecat, descalç…)
      • Seqüència: Passos que han d’anar en un ordre específic per canviar d’estat (1,2,3,4,5,6….)

 

Activitat de tot el grup

Es subjecta a la pissarra o en algun lloc suficientment visible el taulell de “Cody & Roby” i es van plantejant reptes de menor a major dificultat.

Quina seqüència ha de seguir en Roby per arribar a  l’estat que volem?

   • Cada dos alumnes tenen un joc de cartes i les col·loquen en ordre seguint la seqüència per arribar a l’estat objectiu que està marcant el docent.
   • Un alumne proposa la seva solució
   • Es valora si algú ha tret una seqüència diferent
   • El docent proposa altres solucions
Exemples de reptes:

Reptes

Disposició

Solució (seqüència curta)

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

Nivell 4

 

Activitat per petits grups

La cursa

Objectiu: El robot ha de finalitzar un camí marcat
   1. Entre els participants es defineix el camí a seguir i es col·loca unl robot a l’inici.
   2. Es posen les cartes de seqüència endreçades en 3 munts.
   3. Tots els participants comencen al mateix temps a “programar” la seqüència que ha de seguir el robot.
   4. Quan un participant creu que ja té la seqüència toca el “play”
   5. Entre tots comproven si és una seqüència correcta.
   6. Si no ho és continuen programant fins que algú premi “play” i tingui la seqüència correcta.

 

Activitat endollada

Robotopia

Objectiu: El robot ha d’arribar al tresor o a la plataforma metàl·lica

L’activitat es desenvolupa en anglès. Bon moment per introduir vocabulari “move forward”, “rotate left”, “rotate right”, “run”, “reset”…

 1. Afegir blocs

 2. Posar els blocs en ordre

 3. Afegir blocs per donar la volta

 4. Ziga-zaga

Activitat amb maquinari

Micro:bit

Objectiu: Fer les fletxes de direcció

Mitjançant la pàgina de micro:bit fer el disseny de tres pantalles indicant una direcció (com les cartes que hem fet servir)

Micro:bit: Disseny de pantalles de seqüències

Exemple