Maleta de Pensament Computacional

Objectiu de la maleta

 • Introduir a alumnes i docents al pensament computacional (o llenguatge màquina)

 • Amb la gamificació s’intentarà que els alumnes avancin pels diferents continguts o reptes

 • Capacitar als docents per a replicar els continguts i crear-ne de nous

Conceptes que es treballen

 • Algoritme

  • Seqüència
  • Estat
  • Bucle
  • Cerca d’errors
  • Constant i variable

Continguts de la maleta

 • 14 jocs de cartes Cody&Roby

 • 1 taulell i cartes tamany DIN-A2

 • 4 kits micro:bit

Dinàmiques a l’aula

 • Es planteja una situació o repte per a que els alumnes comentin i intentin resoldre.

 • Explicació d’una activitat desendollada i activitat autònoma en petits grups.

 • Simulació en altres entorns dels conceptes treballats en l’activitat desendollada

 • Aplicació en un projecte dels conceptes per dissenyar i construir amb un objectiu.

Exemple de les sessions: