Altres espais on presentar el teu Treball de Recerca

Premis URV – Fòrum TRICS
La Universitat Rovira i Virgili (URV) convoca el premis URV-Fòrum TRICS que, per una banda, testimoniïn l’excel·lència del projecte presentat, i, per l’altra, facilitin als estudiants l’inici dels seus estudis a la Universitat Rovira i Virgili gràcies als ajuts econòmics oferts.

Premis Consell Social de la URV
La URV convoca anualment els Premis del Consell Social de la URV a treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles formatius de grau superior. En aquest enllaç podreu trobar les bases de participació, el formulari d’inscripció i les dates de convocatòria.

Premis de recerca de batxillerat i CFGS
El Premi d’Investigació de Batxillerat – Fundació Catalunya-La Pedrera i el Premi d’Investigació de Cicles Formatius de Grau Superior – Repsol, tenen l’objectiu d’estimular l’alumnat en potenciar la recerca fora de l’àmbit universitari i incentivar els centres en la motivació dels seus alumnes a endinsar-se en el món de la investigació.

Premi de recerca Trencadís
El Premi de Recerca “Trencadís”, amb el patrocini de Repsol amb una aportació econòmica de 15.000€, és una iniciativa dirigida als alumnes dels centres d’educació secundària del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb el requisit principal que el contingut dels treballs versi sobre temàtiques relacionades amb el període històric comprès entre 1880 i 1930.

Fira Tastet de Ciència
La Fira Tastet de Ciència és un espai de divulgació científica escolar on els centres educatius de Serveis Territorials de Tarragona exposen a la ciutadania els seus treballs científics per tal de fomentar la curiositat i la inquietud per la investigació científica, matemàtica i tecnològica.

Premis Alimara – CETT
El CETT, campus internacional de formació i transferència de coneixement en turisme, hoteleria i gastronomia adscrit a la Universitat de Barcelona, convoca la els Premis Alimara. Turisme 360. Uns premis a la promoció turística. Uns premis que any rere any pretenen crear una fotografia panoràmica del turisme amb una visió de 360 graus.

Associació Empresarial Química de Tarragona
L’ AEQT patrocina des de 2007, juntament amb el Departament d’Educació de la Generalitat, el  Fòrum de Treballs de Recerca i Crèdits de Síntesi (Fòrum TRiCS) que busca contribuir al foment de l’esperit de recerca en el procés de formació dels joves, recolzar tant el coneixement com els valors científics i tècnics dels estudiants.

Canal Recerca
El Programa «Recerca a Secundària» del Parc Científic de Barcelona (PCB) acull estudiants de primer de batxillerat que hagin d’iniciar el seu Treball de Recerca (TR). Amb aquest programa se’ls ofereix la possibilitat de dur a terme la part pràctica del seu TR als laboratoris del PCB tutelats per un investigador que, a més, els assessorarà en el transcurs de l’elaboració del treball.

Premi Arnau de Vilanova
La XXXVII Convocatòria del Premi de Filosofia Arnau de Vilanova accepta inscripcions abans del dilluns 16 d’abril del 2018 en tres categories de premis: A) Per a professors d’ensenyament secundari, un premi de 300 euros. B) Per a alumnes de batxillerat, un primer premi de 210 euros, un segon premi de 150 euros i un tercer premi consistent en dues entrades per al Gran Teatre del Liceu per a estudiants. C) Per a alumnes universitaris, un premi de 250 euros per a un assaig de reflexió filosòfica o ètica.

Premi de recerca en Memòria Democràtica
L’objectiu del premi és distingir els treballs de recerca que versin sobre el foment de memòria democràtica als països catalans del 1931 al 1980 duts a terme durant el curs acadèmic corresponent a l’any de la convocatòria. La dotació econòmica per al primer premi i les dues mencions especials que destaquin pel seu interès i qualitat. La dotació econòmica del primer premi i de les dues mencions especials es determinarà en cada convocatòria d’acord amb la disponibilitat pressupostària.