Distribució dels Tallers de Comunicació Oral

Pots consultar en aquesta llista els espais adjudicats i els que encara queden lliures.


downloading

Distribució dels Tallers d’Expressió Oral

NOTA: Eliminarem les inscripcions duplicades tot considerant que la darrera inscripció és la vàlida.