Robòtica educativa

Els Bee-Bot de TTS s’han popularitzat darrerament a les aules d’Educació Infantil en tant que permeten una formació en el pensament seqüencial aplicat als aprenentatges de les diferents àrees. En aquest espai trobareu materials elaborats pels grups de treball de mestres que tenen per objectiu fer una explotació pedagògica dels Bee-Bot. Podeu descarregar-vos els tapissos, i també trobareu les fitxes i les explicacions d’ús. El CRP del Tarragonès posa en préstec als centres de la comarca un joc de 6 Bee-Bot.
La robòtica educativa que proposem pretén dinamitzar l’educació en el pensament robòtic i tecnològic basant-se en la tarja Arduino UNO per ser una tarja d’Open Hardware, per la seva popularització i possibilitat de trobar recursos a Internet i pel seu baix preu, cosa que la fa assequible a la majoria de l’alumnat.
En aquest espai trobareu materials sobre la programació amb LEDs, motors i sensors. També teniu una proposta de projectes a realitzar.

ArduinoBlocks és una interfície web de programació Arduino en entorn gràfic per blocs. No es requereix el coneixement de cap tipus de codi, només cal desplaçar i reorganitzar blocs d’instruccions de manera molt visual. El programa s’encarrega de compilar i carregar el programa a la tarja Arduino UNO gràcies al Connector V3. Permet la exportació en fitxers .ino de Arduino IDE. Resulta molt adient per Primària i primer cicle d’ESO.

L’Entorn de Desenvolupament Integrat (IDE) d’Arduino és un editor i compilador de codi basat en Wiring que utilitza programes escrits en C/C++ resumits en dues senzilles funcions, setup() i loop(), i que disposa d’un carregador que transmet els programes a la tarja. L’Arduino IDE és recomanable utilitzar-lo pels alumnes del segon cicle d’ESO i Batxillerat.

La implantació del programa Scratch en els entorns educatius ha popularitzat la programació entre infants i joves de tot el món. La seva programació per blocs fa que programar sigui una cosa divertida i no tan feixuga com haver d’escriure codi amb una sintaxi molt estricta. L’aplicació compila el programa i l’executa de manera molt visual, de manera que els efectes desitjats es poden comprovar per pantalla instantàniament.