Gestió de recursos en préstec

Què és?

El Centre de Recursos Pedagògics com a servei educatiu, entre d’altres competències i funcions, té la d’assessorar, donar suport i ajudar el professorat en la seva tasca docent, mitjançant el préstec de recursos educatius, didàctics i/o pedagògics. Per tal de que els recursos esdevinguin una eina més, a l’abast dels docents, per fer les seqüències didàctiques competencials, us fem una ampla oferta de recursos en préstec que en el seu ús:

  1. Permet assolir continguts curriculars competencials
  2. És transversal
  3. Permet treballar amb diverses metodologies
  4. Pot esdevenir un projecte d’aula, de nivell o de centre
  5. És motivador i engrescador pels docents i pels alumnes
  6. Pot ajudar a fer evidents i més visible allò que aprenen els alumnes.
  7. Es poden plantejar nous reptes.
  8. Es poden compartir les experiències realitzades amb altres docents del centre i amb docents d’altres centres.
  9. Es poden fer aportacions de millora

 

Què us oferim?

Formar i assessorar
L’equip del CRP del Tarragonès us facilita informació, formació i assessorament personalitzat del contingut, de l’aplicació i de l’experimentació del recurs, ja sigui en el centre o en la seu del CRP. Els recursos disposen de guia didàctica i de propostes d’experiències per desenvolupar a l’aula.
Compartir
Us proposem que compartiu la vostra experiència de l’ús del recurs amb els vostres companys o amb companys d’altres centres. Us demanem que documenteu l’experiència mitjançant el formulari de demanda, seguiment i avaluació que posem a la vostra disposició.
Publicar
En el web del CRP publicarem aquelles experiències de l’ús dels recursos que els centres ens facin arribar. L’experiència la descriurem amb la informació que ja disposarem, un cop buidat, del formulari de demanda, seguiment i avaluació que hagi complimentat el centre. Demanem que les experiències que compartim es documentin amb diversos suports: vídeos, fotos, presentacions, àudios, etc.

Catàleg de recursos

Les persones interessades poden fer-ne la petició a través d’aquest formulari.
El préstec pot tenir una durada puntual, o d’entre una quinzena i un mes.
En el detall del recurs s’informa de si està disponible o prestat, i també s’informa de la llista d’espera.

 

recurs-01
recurs-05
recurs-02
recurs-03
recurs-07
Equip Xtec Ràdio Motxilla de Bee Bots Motxila Bioclimàtica Motxilles Mediambientals Expressart (Macba)
recurs-06
recurs-04
recurs-08
recurs-09
recurs-10
Maleta de Tauletes Robòtica (Robot 4WD) Servei de Megafonia Servei de Projecció Maleta del PreCinema
recurs-11
recurs-12
recurs-13
recurs-14
recurs-15
Maleta de la Malala Reglets numèrics Plegadora de falles Robòtica
(Pro Bots)
Realitat Virtual
recurs-16
recurs-17
recurs-18
recurs-19
recurs-20
Cinema i valors Nano Educa Maqueta potabilitzadora Kit Arduino Maleta de Lupes Digitals
recurs-21
recurs-22
recurs-23
recurs-24
recurs-25
Àbacs La Terra dels Nats Maleta
7 de cinema
Maleta
El Consell dels Savis
Taules de llum
recurs-26
Escacs

demana