Servei comunitari en confinament

Servei Comunitari en confinament

Davant l’inici del tercer trimestre escolar, i atès que molts centres preveuen portar a terme part del Servei Comunitari en aquest trimestre, especialment l’execució del servei, us fem arribar alguna informació que pensem pot ajudar en la tasca d’orientació als centres.

D’una banda, volem compartir una iniciativa del Centre Promotor d’Aprenentatge Servei que consisteix en una crida a tots els centres que estiguin portant a terme accions d’ApS o de Servei Comunitari en relació a la Covid-19. Sabeu que alguns centres han engegat iniciatives com la lectura per telèfon, l’enviament de cartes, poemes o dibuixos, la confecció de mascaretes…

Podeu trobar més informació sobre la crida del Centre Promotor d’ApS a  la pàgina web https://aprenentatgeservei.cat/

D’altra banda, volem recordar que alguns centres tenen previstos projectes de  Servei Comunitari que no comporten cap tipus de contacte entre les persones, o què malgrat se’n preveia, es podrien reorientar per  fer-los des de casa, fonamentalment a través de les xarxes. Us en proposem alguns exemples que es poden treballar, fent algunes adaptacions,  a partir dels models transferibles  que el Departament d’Educació posa a disposició dels centres a la Xtec, http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/serveicomunitari/modelstransferibles/

  • En l’àmbit de suport a la tasca escolar: lectures compartides a través dels mitjans telemàtics, acompanyament en les tasques escolars proposades pels centres, activitats d’expressio oral, suport en l’ús de les eines digitals…
  • En l’àmbit de participació ciutadana: Difusió de consells a les xarxes sobre internet segura, campanyes de conscienciació de la vulnerabilitat d’alguns col·lectius,  detecció i denúncia de l’assetjament o violència, hàbits saludables, consum responsable…
  • En l’àmbit de patrimoni cultural: estudi, documentació i difusió d’espais, tradicions culturals, (gastronòmiques, festives, musicals), reculls de vocabulari i frases fetes, llegendes locals, jocs, biografies…
  • En l’àmbit de medi ambient: Anàlisi i reducció del malbaratament alimentari a les llars, reducció de residus, campanyes de compra sostenible, campanyes per al canvi d’hàbits contaminants…
  • En l’àmbit d’intercanvi generacional: Lectures compartides a través dels mitjans telemàtics, clubs de lectura, cuina, exercici físic a la llar, conversa…

Si coneixeu alguna iniciativa o projecte que considereu pugui servir de referència a altres centres en la situació actual, us agrairíem ens la feu saber per tal de fer-ne difusió entre els referents de Servei Comunitari.

 

Instruccions per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació en el tercer trimestre dels alumnes en els centres on s’imparteixen els ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat davant la prolongació del període de confinament pel Covid19 (20 abril 2020)

Servei comunitari (pàgina 6)

D’acord amb l’Ordre d’avaluació esmentada, el Servei comunitari té la consideració de projecte transversal amb incidència en la qualificació global de la matèria, o matèries, a la qual estigui vinculat. La informació sobre la realització del Servei comunitari, quan escaigui, s’ha d’incloure en les actes d’avaluació en els termes: no fet (NF), fet (FT) i fet amb aprofitament (FA). 

Si abans del confinament, l’alumne o alumna havia fet almenys 12 hores de les 20 del Servei comunitari, podem considerar que aquest Servei s’ha fet i avaluar-lo segons el procediment habitual. 

Si estava previst fer-lo al 3r trimestre de 3r d’ESO i no s’havia iniciat o tot just havia acabat de començar i, per tant, no s’havien completat les 12 hores, aquest s’haurà de realitzar o completar a 4t (segons el criteri del centre). 

Si estava previst fer-lo al 3r trimestre de 4t d’ESO i no s’havia iniciat o tot just havia començat i no s’havien completat les 12 hores, no es podrà fer. En aquest cas caldrà indicar “no fet” a l’acta d’avaluació final, i afegir el comentari que no s’ha realitzat perquè estava programat durant el temps del confinament i, en la previsió de les activitats adreçades als i les alumnes durant aquest temps, s’han considerat prioritàries altres tipus d’activitats. El fet de no haver-lo realitzat no ha de tenir cap incidència negativa en les qualificacions de la matèria o matèries a què estigui vinculat.