Motxilla Bioclimàtica

Què és?

Un programa educatiu que pretén aprofundir en l’estudi i anàlisis bioclimàtic d’una aula. Proposem desenvolupar un treball d’investigació per al grup classe i els seus professors.

Amb quina finalitat?

Es planteja com un treball d’investigació per al grup classe i el seus professors, de durada variable i de finalitats compartides amb la comunitat educativa del país. La proposta aspira a augmentar la cultura ambiental de les persones, en benefici de tots.

Com funciona?

A partir del treball dut a terme per a professors i alumnes en l’àmbit de l’aula i de la presa i interpretació de les dades de 12 paràmetres bioclimàtics, introduïts a la calculadora bioclimàtica.

Objectius

Promoure l’experimentació directa per disposar d’arguments per tal d’incorporar la gestió de la energia a la vida quotidiana.
Viure la relació entre la salut i qualitat de l’ambient a l’aula, el seu impacte energètic i la nostra activitat.
Reconèixer els elements i les aplicacions pròpies en l’àmbit de l’arquitectura bioclimàtica i apreciar-ne la seva eficiència.

Formació

El programa de la Motxilla Bioclimàtica va lligat a un projecte i a un seminari de coordinació que es duu a terme al CRP del Tarragonès.

 

mb_patrocinadors