Una seqüència de cinema

  1. ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ

Abans de qualsevol projecció cal tenir clars quins són els objectiu que pretenem assolir i tenir present que hem d’afavorir que  les imatges parlin per sí soles. Per aquest motiu cal ser molt curosos amb les explicacions.  Hem de fer una breu introducció però sense oblidar que  cal deixar que els alumnes se sorprenguin i, per tant, no condicionar el visionat amb les nostre explicacions prèvies, que hauran de ser molt sintètiques.

Quan en lloc d’una pel·lícula o curt sencer en presentem un tall, llavors,  sí que haurem de fer una petita introducció per situar els alumnes  en el context de tota la història.

2. VISIONAT

És el moment adequat per a educar els hàbits del bon espectador: atent, respectuós i crític però cal tenir sempre en compte que la durada del film ha de ser adaptada a l’edat dels espectadors.

Sempre hem de tenir present que el cinema és màgia i que cal posar les condicions necessàries per a un bon visionat: qualitat d’imatge, foscor, so i, en general, un espai adequat. Hem de fer èmfasi en el fet que anem a veure una pel·lícula i que aquest és un moment especial que requereix molta expectació i també respecte a l’artista que l’ha creat.

3. ACTIVITATS DE REFLEXIÓ

Es tracta de formular qüestions que incitin a la reflexió i el pensament crític. Haurem de moderar el debat i potser en alguna ocasió reconduir-lo però sempre que sigui possible deixar que els alumnes s’interroguin sobre allò que han vist.

El cinema és una eina indispensable en la construcció del coneixement perquè tal com deia Stanley Kubrick: Si quelcom pot ser escrit o pensat, pot ser filmat.