Una història del cinema

La proposta de la Maleta del Pre-cinema vol envoltar de màgia el món del cinema per tal de generar la curiositat i l’interès dels alumnes i en funció de l’edat en la qual estem treballant podem presentar diverses propostes sobre la història del cinema. La que es mostra en el vídeo anterior és el resultat de treball dels propis alumnes i és alhora una proposta que es pot fer a l’aula: rodar una petita història del cinema o un recull de les pel·lícules que més els hagin agradat, com ara aquesta Història del cinema en 3 minuts, que no és altra cosa que una mena d’història sentimental de les pel·lícules que han marcat a un amant del cinema.

En una la línia més teòrica podem trobar l’extensa Història del cinema, publicada a Enciclopèdia Catalana.

Aproximacions de caire didàctic i  pedagògic, les podem trobar a:

  • Cinema a la pàgina XTEC Media. Amb tots els recursos digitals a l’abast.
  • CINEscola de Ramon Breu que a més de la història del cinema ens aporta tot un seguit de recursos per introduir el cinema a les ciències socials.
  • Cine y educación de  Enrique Martínez-Salanova Sánchez,  premiat per la seva iniciativa pedagògica en la difusió del cinema a l’aula.
  • Bloc de Cinema de Xavier Ripoll, que ha treballat molt intensament la didàctica dels audiovisuals en l’educació durant tota la seva carrera com a docent.