Proposta didàctica

La Maleta del Pre-cinema vol ser una proposta didàctica oberta que permeti  treballar el món del cinema i dels seus precursors, tant des d’un punt de vista teòric a través de les guies La màgia de l’animació, orientada a primària com  El cinema abans del cinema pensada per a l’ESO, ambdues  propostes del Museu del Cinema de Girona,  El cinema dins del currículum de l’educació infantil que és una proposta de Clara Hidalgo per a educació infantil  i finalment la proposta 7 de Cinema orientada a conèixer els oficis i la tècnica del cinema que forma part dels materials que la Filmoteca de Catalunya cedeix temporalment als CRP del territori.

La màgia de l’animació té com a objectius:

  • Oferir materials i metodologies diverses per treballar el pre-cinema a l’escola.
  • Resseguir i experimentar l’evolució social i la històrica de l’animació d’imatges.
  • Oferir un servei obert a tot tipus de públic de l’àmbit educatiu per aquells qui,sigui per la raó que sigui, els vagi millor treballar els orígens del cinema a l’escola.
  • Apropar el discurs precursor del Cinema, a través de les joguines òptiques, de  Museu del Cinema i de la Filmoteca de Catalunya als centres escolars.
  • Formar noves generacions d’espectadors i espectadores sensibilitzats amb la
    importància de preservar el cinema com a part essencial de la cultura.
La revista GUIX va publicar un monogràfic sobre cinema i aplicacions didàctiques  titulat IMAGINACCIÓ, que pots ser molt útil pels seus aspectes teòrics ja que està escrit per Gemma Carbó que va dirigir els Museu del Cinema de Girona però també per les seves propostes pedagògiques lligades al currículum.
El cinema abans del cinema pretén ser un recurs per a professors de Batxillerat i en concret dins l’àrea de Cultura Audiovisual i sobretot una guia per a interpretar el Museu del Cinema i la Col·lecció Tomàs Mallol de Girona. També ofereix un repertori d’activitat seqüencials per treballar a l’aula.

El Cinema dins el currículum de l’educació infantil és una proposta que parteix de la llicència d’estudis que va fer la mestra Clara Hidalgo i que es va concretar en la Maleta del Pre-cinema del CRP de Montmeló.

Té com a objectius principals fer de les aules un espai on es desenvolupi la creativitat, investigar en el món del setè art tot  incorporant l’educació pel cinema dins del currículum de l’educació infantil alhora que s’apropa l’alumnat al coneixement del llenguatge cinematogràfic.

També es treballa  la consecució  d’un entorn de creativitat i originalitat,  utilitzant  el llenguatge oral i gestual com a instruments de comunicació, l’educació de la sensibilitat i la mirada i el llenguatge de la llum i de l’ombra, però també una educació en valors amb el a través del cinema.