Fenaquistiscopi

El fenaquistoscopi, del grec phénakistiscos (enganyar) i scopein (examinar, mirar), va ser inventat pel físic belga del segle XIX, Joseph Plateau que  ens mostra, en un senzill aparell, el principi fonamental del cinema que es basa essencialment en la propietat de l’ull humà de la persistència de la retina. Les imatges dibuixades sobre el disc han estat substituïdes per les imatges fotogràfiques de la cinta de cel·luloide, però el principi segueix sent el mateix.

Plateau també va idear  un mètode estroboscòpic per a l’estudi dels moviments vibratoris i això el va portar a dissenyar  el fenaquistoscopi (1829).

En el bloc de  Experimentació lliure podreu trobar tota mena d’experiments sobre el tema. També us oferim una plantilla base.