Calendari

teatre-agenda
Inscripció dels centres:
  • Abans del 12 de  febrer de 2021
Dinamització i suport als centres:
  • Abril/maig de 2021
Presentació i difusió de les obres:
  • Maig de 2021
Valoració de la Mostra de Teatre:
  • Juny de 2021