Aprendre a mirar. Mirar és decidir

La  frase mirar és decidir de John Berger, autor de Maneres de veure, ens fa reflexionar sobre la necessitat de treballar la lectura crítica de la imatge en tots els nivells de l’educació.

En aquest apartat hem fet un recull de diverses pàgines que poden ser de gran utilitat a l’hora de treballar a l’aula.

El dossier Aprendre a mirar. Els audiovisuals a l’educació infantil, permet treballar el llenguatge audiovisual amb els alumnes més petits

Cultural audiovisual, és un bloc dirigit al Batxillerat i en concret a la matèria de Cultura Digital però que es pot adaptar a d’altres nivells d’ESO i CS de Primària.

Llenguatge audiovisual és un bloc d’Aulamèdia que treballa concepte com ara els plans, moviments de càmera, punt de vista, enquadrament, muntatge, camp i il·luminació i ofereix tot uns seguit d’activitats.