Visita formativa a centre

Materials per a organitzar i gestionar la proposta formativa visita a centre. Aquests materials estan organitzats per promoure en els claustres la reflexió sobre la pròpia pràctica a partir de conèixer i compartir experiències d’èxit o de bones pràctiques consolidades.

Descripció general dels materials

Aquests materials tenen com a objectiu facilitar i gestionar la modalitat de visites formatives. Pretenen ajudar en el procés de reflexió sobre la pròpia pràctica a partir de conèixer i compartir experiències d’èxit o de bones pràctiques consolidades.
Els destinataris són els docents però ha d’implicar a l’equip docent del centre ja que ha de conduir a la millora d’algun aspecte metodològic, organitzatiu o de relació amb l’entorn.

Organització

El contingut d’aquests materials s’organitzen en quatre mòduls: