Activitat 4: Comptavoltes d’un circuit

Material:
Utilitzarem 1 tarja Arduino UNO, 1 sensor ultrasons HC-SR04, 1 display led de 7 elements, 13 cables Dupont, 1 resistència de 220Ω, 1 breadboard.

Descripció:
Comptador d’un circuit que incrementa el valor del display led cada cop que el sensor d’ultrasons detecta un objecte a 15cm de distància. Els ports utilitzats són: a(5), b(6), c(7), d(8), e(9), f(10) i g(11)

Esquema:

Programació amb ArduinoBlocks:

Descàrregues: